วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดประเมินมิติความรู้ความคิด ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กศน. อำเภอเมืองสมุทรสาคร ดำเนินการจัดประเมินมิติความรู้ความคิด ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 18-19 กันยายน 2564 นายชัชพงษ์ สร้อยแสง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รักษาการในตำแหน่ง ผํู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายเอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร และนางสุธีรา บุญชิต นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ดำเนินการจัดประเมินมิติความรู้ ความคิด ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งตั้งจุดคัดกรอง เว้นระยะห่าง เจลล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เข้าสอบทราบปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งคัด
โดย มีจำนวนผู้เข้าการประเมินมิติความรู้ ความคิด จำนวน 20 คน
ระดับม.ต้น 3 คน และระดับม.ปลาย 17 คน