กิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา การประกวดการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ( กศน.ชาเลนจ์) ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 15 มิถุ

Read more

กิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา การประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนชุมชนจิตอาสาดีเด่น และผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่น ระดับจังหวัดสมุทรสาคร

  วันจันทร์ที่ 14 มิ

Read more

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ สำนักงาน กศน.

Read more

ร่วมแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าจีน

    วันที่ 11 พฤษภาค

Read more