วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2564

วันที่ 27  พฤษภาคม  2564  นายเอนก  ปานทิพย์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร    เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ข้าราชการ/พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2564 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน และชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้เข้มงวดมาตการ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ ห้องประชุมสาคร1  สำนักงาน กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร    จังหวัดสมุทรสาคร