วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบ N-Net

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 นายเอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร นิเทศน์ติดตาม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ของนักศึกษากศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ณ สนามสอบ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย