วันศุกร์, เมษายน 12, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

“ศ.ค.ส. ศึกษาธิการ ส่งความสุขให้น้องปีที่ 3”

วันที่ 6 มกราคม 2565 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมกับ สำนักงานกศน.จังหวัดสมุทรสาคร และสถานศึกษาในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข ให้น้องปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านวังจรเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นำโดย นายชัชพงศ์ สร้อยแสง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร กศน.อำเภอกระทุ่มแบน และกศน.อำเภอบ้านแพ้ว จัดกิจกรรม “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการ ส่งความสุขให้น้องปีที่ 3” ส่งรักปันสุขให้น้อง ๆ โดยได้นำสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของต่างที่จำเป็นในการดำรงชีวิต มอบให้กับน้อง ๆ อาทิเช่น ของเล่น อุปกรณ์การเรียน ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา ขนม/อาหารแห้ง พร้อมด้วยเครื่องนุ่มห่ม ส่งมอบความสุขให้กับน้อง ๆ โรงเรียนบ้านวังจรเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ และสำนักงาน กศน. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จัดโครงการ “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข ให้น้องปีที่ 3” โดยให้ กศน. เป็น “จุดเชื่อม” ระหว่างผู้ให้ กับผู้รับในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะประชาชนที่มีความขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการมอบความสุขในห้วงเทศกาลปีใหม่ และในห้วงวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565