วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร นำโดยนายเอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วยบุคลากร ได้นำนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 70 คน โดยนายชัชพงศ์ สร้อยแสง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยบุคลากรดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. นำสู่การปฏิบัติ บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม เกิดความรักชาติ ความสามัคคี ร่วมกันปกป้อง และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สามารถขยายผลในพื้นที่ เป็นรากฐานที่เหนียวแน่นในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญสืบไป โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสมชาย แสงด่วน ผอ.กศน.อำเภอกระทุ่มแบน (จิตอาสา904 รหัส 3ก-502) นายธวัช อุทัย (จิตอาสา904 รหัส 3ก-142) และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิชัยเวช สมุทรสาคร (อ้อมน้อย) มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสาคร 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาครในการนี้ได้รับเกียรติ จากท่าน ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่การตรวจราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานปิดโครงการฯ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับวิทยากรจิตอาสา 904 และนักศึกษา กศน.ที่เข้ารับการอบมรมตามโครงการหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *