วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564 นายเอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้บุคลากรของสถานศึกษา กศน.อำเภอสมุทรสาครที่รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ที่เกี่ยวข้อง นำโดย นางสาวมาลดี สมมา บรรณารักษ์ปฏิบัติการ นางสาวรัชนก ใสส่อง ครูผู้ช่วย นางสาวเกศรินทร์ ยะโหนด ครูศรช. และนางสาวตันติมา สะอาดนัก บรรณารักษ์อัตราจ้าง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร