วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2565 – 2567

วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2564 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยกลุ่มงานแผนงานและโครงการ ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2565 – 2567 ให้แก้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครูอาสาสมัครฯ  ครูกศน.ตำบล  ครูศรช. และคณะบุคลากร  โดย นายเอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี และวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมสาคร1 สำนักงานกศน.จังหวัดสมุทรสาคร