วันศุกร์, เมษายน 12, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 17 พ.ย.64 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา นำโดย นายไพบูลย์ ขวัญดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2565 และรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสาคร 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร