วันศุกร์, เมษายน 12, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2564 นายเอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร และนางสุธีรา บุญชิต นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงเรียนเอกชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร