ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี

ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมห้องสมุด💗
🌸วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองสมุทรสาคร มีนางสาวมาลดี สมมา บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลการดำเนินงานของห้องสมุด🖍