วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทำเรือประมงจำลอง

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายเอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ นางน้ำฝน สนทอง ข้าราชการครูชำนาญการ หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง พร้อมด้วยคณะนิเทศ ออกนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทำเรือประมงจำลอง หลักสูตร 35 ชั่วโมง ณ แหล่งเรียนรู้ การใช้อัตลักษณ์ทางภูมิปัญญาในการพัฒนาอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร