กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ของผู้สูงอายุใน4 มิติ

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2564 นายเอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นางน้ำฝน สนทอง ข้าราชการครูชำนาญการ พร้อมบุคลากรครูกศน.ตำบลกศน.อำเภอเมืองสมุทรสาครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ของผู้สูงอายุใน4 มิติ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ณ ห้องประชุมKM กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร